MUDr. Zuzana Jelínková

Aktuality


Očkování chřipka 2024

Objednávejte se na očkování proti chřipce - sestra Emmy, osobně. Očkování bude probíhat od poloviny října 2024.  

Sestra Emmy

Komunikujte  s naší ordinací přes virtuální sestru Emmy (recepty, prevence, kontroly, administrativní výkony...).  Založte si přístup na https://sestraemmy.cz/mudrjelinkova

Dovolená

V období od 15.7. -31.8.2024  ordinace v pondělí do 12:00, ve středu a čtvrtek dle objednaných pacientů. 

22.7.2024 - 23.7.2024 bude ordinace uzavřena z důvodu sanitárních dnů. Pro akutní případy zastupuje MUDr. Zuzana Mazáčová /Poliklinika Žďár/.

5.8. 2024 - 16.8.2023 bude ordinace uzavřena. Pro akutní případy zastupuje MUDr. Zuzana Mazáčová /Poliklinika Žďár/.

V tuto dobu nebudeme reagovat na požadavky vytvořené ve virtuální sestře Emmy. 

Očkování na černý kašel

Vakcíny jsou k dispozici. Na očkování se dostavte kdykoliv v naší ordinační době, není nutné objednání. 

Protiepidemiologická opatření u nás v ordinaci

Prosíme pacienty, aby při příznacích nachlazení používali roušku/respirátor v prostorách čekárny i ambulance.


Ordinační doba

Pondělí

  7:00 - 13:00

Úterý

  12:00 - 17:00


  Pouze objednaní
  17:00 - 18:00

Středa

  7:00 - 11:00


  Pouze objednaní
  11:00 - 13:00

Čtvrtek

  7:00 - 11:00


  Pouze objednaní
  11:00 - 14:00

Pátek

  7:00 - 12:00


Ceník

Vykonaná služba Cena
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání 800 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 300 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz 700 Kč
Potvrzení pro výkon dobrovolného hasiče 300 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti 700 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 800 Kč
Potvrzení pro profesní průkaz 800 Kč
Potvrzení pro svářečský průkaz 800 Kč
Vyplnění komerčního formuláře (pojistka/bolestné/úraz) 1000 - 2000 Kč
Posudek pro umístění osob v zařízení sociální péče 400 Kč
Posudek pro lázeňský pobyt u samoplátců 1000 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 400 Kč
Aplikace nepovinných vakcín 250 Kč
Vyšetření cílené u nepojištěných pacientů (dle rozsahu) 1000 - 1500 Kč
EKG s interpretací výsledků (samoplátci) 500 Kč
CRP test s interpretací výsledku na počkání (samoplátci) 200 Kč
Stanovení hladiny cukru v krvi glukometrem s interpretací výsledku na počkání (samoplátci) 100 Kč
Vyšetření okultního krvácení ve stolici s interpretací na vlastní žádost pacienta 500 Kč
Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění (+ cena laboratorního vyšetření) 1000 Kč
Jiné administrativní úkony lékaře - dle náročnosti 100 - 2000 Kč
Kopie zdravotnické dokumentace 1xA4 (+ administrativní úkony dle náročnosti) 10Kč/stránka + 300Kč/15 min

Doplňková vyšetření

 • Při každé preventivní prohlídce by měla být vyšetřena moč testačním papírkem.
 • Vyšetření lipidů je doporučeno v 18, 30, 40, 50 a 60 letech věku.
 • Vyšetření glykemie je doporučeno v 18 letech, ve 30 letech a od 40 let á 2 roky.
 • Vyšetření EKG je doporučeno od 40 let věku á 4 roky.
 • Vyšetření ledvinných parametrů je doporučeno od 50 let á 4 roky u pacientů s diabetem, hypertenzí nebo s kardiovaskulárními onemocněními.

Preventivní prohlídky

Všeobecná preventivní prohlídka je preventivní vyšetření prováděné praktickým lékařem. Její obsah je zakotven ve vyhlášce č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách. Preventivní prohlídka je dobrovolná, týká se každého pacienta registrovaného u daného praktického lékaře a její frekvence je 2 roky. Cílem preventivní prohlídky je prevence různých chorobných stavů.

Základem preventivní prohlídky je anamnéza a komplexní fyzikální vyšetření pacienta. V anamnéze hodnotíme novinky od poslední preventivní prohlídky, v rodinné anamnéze se soustřeďujeme na kardiovaskulární choroby a nádorové stavy. U ženy se vždy ptáme na frekvenci gynekologických prohlídek. Součástí anamnézy by měla být informace o očkování, zejména o očkování proti tetanu, v případě potřeby pak zajištění přeočkování. Očkování proti tetanu by u dospělého člověka mělo probíhat pravidelně á 15 let do 60 let věku a poté á 10 let.


Screeningová vyšetření

Screening osteoporózy:

Slouží k odhalení osteoporózy u mužů i žen. Pokud vznikne podezření na onemocnění osteoporózou, bude u pacienta provedeno měření denzitometrem. Dle výsledku denzitometrického vyšetření bude zvolen další postup, buď pravidelné sledování pacienta nebo zahájení léčby nebo odeslání ke klinickému osteologovi či jinému specializovanému lékaři

Screening ca plic:

Je určen pro pacienty ve věku 55-74 let, kteří jsou současní nebo bývalí kuřáci a mají vykouřeno alespoň 20 balíčkoroků (tj. např. 1 krabička kouřená 1 den po dobu 20 let). Pacienti jsou následně odesláni na plicní ambulanci.

Screening ca prostaty:

Je určen pro muže ve věku 50-69 let a spočívá v odběru krve – PSA (prostatický specifický antigen). Od určité hodnoty je pacient odeslán na urologii k došetření, v případě nižších hodnot je dále sledován v ambulanci praktického lékaře v daných intervalech.

Screening karcinomu tlustého střeva:

Spočívá v provádění TOKS (test na skyryté krvácení ze stolice) od 50 let věku. Test je hrazen zdravotní pojišťovnou á 1 rok od 50 do 54 let věku. Poté á 2 roky. Při pozitivním nálezu TOKS je indikována kolonoskopie.

Screening karcinomu prsu:

Je určen pro ženy od 45 let á 2 roky. Probíhá formou pravidelných mamografií Odeslat ženu na mamografii může nejen praktický lékař, ale i její gynekolog.

Screening demence :

V rámci této prohlídky se provádí tzv. Mini-Cog test.
Provádí se 1x za 2 roky u pacienta ve věku 65-80 let v rámci preventivní prohlídky.


Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení naší ordinace:

 • EKG - přístroj ke zhodnocení elektrické aktivity srdce
 • TK HOLTER - 24 hodinové monitorování tlaku krve
 • CRP přístroj - měření zánětlivých faktorů z kapky krve
 • TOKS přístroj - stanovení skrytého krvácení ze stolice, od 50 let hrazeno zdravotní pojišťovnou v rámci screeningu na kolorektalni karcinom
 • INR přístroj - stanovení hodnoty Quick z kapky krve
 • PULSNÍ OXYMETR - měření hodnoty okysličení krve a tepové frekvence
 • TLAKOMĚR
 • GLUKOMETR - orientační vyšetření hladiny krevního cukru z kapky krve
 • URITEX - močový analyzátor

Kontakt

Lékařky: MUDr. Zuzana Jelínková

Sestra: Bc. Lenka Temlová

Telefon: 566 690 263

E-mail: jelinkova@poliklinikazr.cz


MUDr. Zuzana Zlochová s.r.o.
MUDr. Zuzana Jelínková
IČO : 05558387
Studentská 1699/4
59101 Žďár nad Sázavou